054-2212271 / 054-4703840

המשרד להגנת הסביבה – פיזור “עקר” מבתי בד

 

בתי הבד בישראל מייצרים שמן מעולה, אבל גם שפכים נוזליים שצריך להיפטר מהם.

המשרד להגנת הסביבה פועל מזה 18 שנה להסדרת פתרון לנושא “העקר”.

המשרד פנה אלינו להפיק סרט הדרכה לבעלי בתי בד ולמגדלי כרמי זיתים.

ועל הדרך יצא סרט מקסים…

תיהנו…

Israel olive presses produce excellent oil, but also liquid waste need to dispose.

Ministry of the Environment has been working for 18 years to arrange a solution to the subject.

The Ministry contact us to produce a instructional film for olive presses owners and growers.

A lovely movie came out …

Enjoy …

 

חברת קידום אתרים מקצועית ואיכותית חברת קידום אתרים
יצירת קשר: