054-2212271 / 054-4703840

מרכז מבקרים רשות ניקוז הקישון

 

יעוץ אמנותי וטכנולוגי והפקת תוכן למרכז המבקרים באתר פרוייקט ניקוי וטיהור הקישון.

הפקת תכנים רבים במהלך תהליך הניקוי, תיעוד השלבים השונים של התהליך, הצגת החדשנות והראשוניות של פרוייקט בסדר גודל כזה בישראל.

 

מרכז המבקרים מזמין קבוצות מבתי ספר ומגופים שונים ללמוד על תהליך הטיהור של הקישון. התהליך מתבצע בשיטה יחודית וראשונית בישראל. שיטת העבודה אינה מזהמת כלל, כל התהליך ירוק מתחילתו ועד סופו. הבוצה המזוהמת מטוהרת על גדות הנחל ואינה מועברת לאתרים מרוחקים, תהליך הטיהור כולל שלבים שונים של טיהור מים ובוצה בנפרד. המים המטוהרים מוחזרים לאותה נקודה ממנה נשאבו בנחל לשמירה על ערכי הנחל. גם האויר הנפלט במהלך התהליך מטוהר.

 

 

 

 

חברת קידום אתרים מקצועית ואיכותית חברת קידום אתרים
יצירת קשר: