054-2212271 / 054-4703840

"ארנונים" אגודה לקידום החינוך והתרבות בקהילה

6 יוני 1996

לכבוד,

רונית פארי ואלירן כספי

עמותת ארנונים מביעה לצוות רונית ואלירן את תודתה על הצלחתו על אירוע- יום ירושלים בביה"ס ארנון.

כושר הכתיבה, הבימוי המוצלח, ההקפדה על פרטים והמאמצים הרבים שהשקעתם, הם אלה שהביאו להצלחתו של ערב זה.

אנו שמחים כי נפל בחלקנו להיות אלה שביימתם והפקתם עבורם את האירוע ומקווים שנמשיך כך גם בשנה הבאה.

בכבוד רב,

מאיר וידל

יו"ר עמותת ארנונים.

חברת קידום אתרים מקצועית ואיכותית חברת קידום אתרים