054-2212271 / 054-4703840

המשרד להגנת הסביבה – סרט הדרכה

שלום רב,
הנדון: סרטון “פזור עקר מבתי בד בישראל” 4102 בהפקת חב’ “פאוזה בית הפקות”
חובה נעימה היא להביע הערכה רבה בנושא שבנדון.
התחקור, התכנון המדוקדק והביצוע הקפדני על כל שלביו היו כולם יעילים ומדויקים מאוד” תיק תק”. שיתוף הפעולה עם מנהל החברה וכל צוותו היה נעים ורגוע. ההתייעצויות המשותפות, הנכונות להקשיב לרצון המזמין, אם בטלפון ואם פנים אל פנים באתרי הצילומים – כולן התקיימו ברוח טובה ועניינית.
על כל אלה מעידה התוצאה הסופית. סרטון קצר ויפה המציג ומלמד ביעילות ובזריזות את הנושא כולו – הרקע, החשיבות, הטכנולוגיה, התוצאות והתכניות לעתיד. ואכן, הסרטון קוצר עניין שבחים בכל מקום בו הוא מוצג, ואנו גאים על כך.

בברכה,
דר’ שלמה קפואה
ראש אגף אגרו-אקולוגיה (סביבה חקלאית)

חברת קידום אתרים מקצועית ואיכותית חברת קידום אתרים
יצירת קשר: